"Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί. "

                                                                                                                                 Ψαλμοί ρ': 30

Φωτογραφικό Υλικό

Στην κορυφή